PhDr. Mgr. Dušan Kotlár

primáš, umělecký vedoucí

První cimbálku složenou z profesionálních muzikantů založil už při výkonu vojenské služby roce 1970.
Po jejím ukončení založil první cimbálovou muziku v Severočeském kraji, ve městě pod Ještědem v Liberci.
Hudební vzdělání : Konzervatoř Teplice
Hudební praxe:  orchestr divadla  F. X. Šaldy v Liberci, učitel ZUŠ, country,  komorní orchestr (housle), taneční, dechový orchestr (trombón), Big beat (bicí nástroje)

Aranžoval a vydal dvě CD s názvy Vyberte si! a Bavte se!

Milan Kostelenec

housle, zpěv

2020 1. cena a 2021 1. cena a titul Absolutní vítěz na Mezinárodní houslové soutěži Dr. Micky v Praze  pod záštitou Václava Hudečka

2020 1.cena na Festivalu polské hudby v Györu za nejvirtuoznější výkon

2017, 2018, 2019, 2022 vítězství v Mezinárodní Kociánově houslové soutěži pod záštitou Pavla Šporcla v Ústí nad Orlicí

2018 Laureát Kulturní počin roku 2017 (Statutární město Liberec)

2017 1. místo v Celostátní soutěži ZUŠ MŠMT

2016 1. místo v Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky v Nové Pace

2016 1. cena polského velvyslance v Maďarsku na festivalu v Györu za nejlépe provedenou polskou skladbu a cena publika za nejlepší výkon

Měl možnost vystoupit na koncertech společně s Pavlem Šporclem, Lubomírem Brabcem, Jiřím Stivínem,  Petrem Matějákem ml. Sólově vystoupil se Severočeským divadelním  orchestrem Ústí nad Labem a v rámci galakoncertu světových houslových talentů s Karlovarským a Jihočeským symfonickým orchestrem a Severočeskou filharmonií Teplice.

Miroslav Tipek, DiS.

klarinet, saxofon, zobcová flétna

Miroslav Tipek - klarinet, saxofon, zobcová flétna

Miroslav Tipek – klarinet, saxofon, zobcová flétna

Hudební vzdělání: Konzervatoř Plzeň

V cimbálové muzice působí od založení. Je také vášnivým turistou a sportovcem.
Hudební praxe: orchestr divadla F. X .Šaldy v Liberci, učitel ZUŠ, dechové kvarteto, Jihočeská dudácká muzika, dechový orchestr

Dušan Kotlár ml.

klarinet, saxofon, bicí nástroje, flétna, klávesy, hoboj

Dušan Kotlár ml. - klarinet, saxofon, bicí nástroje, flétna, klávesy, hoboj

Dušan Kotlár ml. – klarinet, saxofon, bicí nástroje, flétna, klávesy, hoboj

 

Hudební  vzdělání  uplatňuje nejen jako učitel hudby, ale i v cimbálové muzice a tanečním orchestru.

Lubomír Nevyhoštěný

kontrabas, violoncello, kytara

Lubomír Nevyhoštěný - kontrabas, violoncello, kytara

Lubomír Nevyhoštěný – kontrabas, violoncello, kytara

V cimbálové muzice působí od založení, hrál v komorních souborech, je vášnivým sportovcem.

Mgr. Olga Kostelencová, DiS.

cimbál, příčná, zobcová flétna, zpěv

Olga Kostelencová - cimbál, příčná, zobcová flétna, zpěv

Olga Kostelencová – cimbál, příčná, zobcová flétna, zpěv

Hudební praxe: Divadlo  F. X . Šaldy v Liberci, účinkovala s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů (BROLN) s nímž natočila i 3 CD, Mariánské písně I., II. a Teče voda, teče.